Thursday, March 5, 2009

y & n...


Dengan senyum,kemanapun kita pergi,bersinarlah di sana cahaya kegembiraan. Tidak ada urusan yang berat dalam dunia ini.Semuanya dapat diatasinye..
(*_^)
TASHA


No comments: